top of page
Vyhledat
  • cernajana

CO NÁM CHCE ŘÍCT NEMOC?

Aktualizováno: 6. 2. 2021

Ve své knížce "Co ti napoví nemoc" Kurt Tepperwein vysvětluje, že k nemoci dochází, když jsme ztratili vnitřní rovnováhu a naše vědomí nežije v harmonii. Zároveň dospěl k tomu, že nemoc je schopná aktivovat léčebnou sílu duše a že nás vede k nám samotným, k našemu pravému já.1. Za každou nemocí stojí problém

Nemoc není nic jiného než výraz, forma problému. Je to pouhá možnost, kterou život používá k tomu, aby nám sdělil, že něco není v pořádku, že se nejevíme takoví, jací doopravdy jsme.

Pokud však nerozumíme řeči a poselství těla, případně na ně vůbec nereagujeme, má pro nás život připravené ještě jiné formy problémů, které kvůli nám oživí, abychom se probudili, hledali a byli všímaví, začali s hledáním smyslu života a vydali se tak na cestu k sobě samým.

Onemocnět však může nejen tělo, choroba se projevuje i v povolání, v partnerském vztahu, v rodině, v hospodářské situaci nebo v náboženském postoji, v chápání a cítění. Onemocnět se dá v mnoha rovinách, choroba má vždy ukázat, že život nemůže v určité oblasti harmonicky proudit, že někde došlo k hromadění nebo nedostatku.

2. Odložit staré programy a vzory chování

Dokud nenajdeme odvahu, abychom se brali takoví, jací momentálně jsme, abychom mohli z našeho současného bytí zamířit k našemu pravému Já, do té doby budeme žít v disharmonii, a tím i

v nemoci. Teprve tehdy, budeme-li v každém okamžiku autentičtí, budeme schopni poznat

a změnit naše vzory a blokády, které už nebudeme potřebovat.

Být zdravý znamená však také být pravdivý, čistý. Ten, kdo podvádí a obelhává sám sebe, žije

v disharmonii. Být zdravý, a tím i "uzdravený", mohu být jedině tehdy, když ve mě není žádná nejistota, nečistota, lež - a co je hodně důležité - žádné "ne". Jakékoli "ne" totiž vždycky znamená, že jsem se postavil proti životu, že pracuji proti sobě, a tím bráním volnému toku života. "NE" bývá často původcem nemoci. Je možné, že vychází ze souhlasu se mnou samotným.

3. Správná výživa

Jestliže chce člověk svému tělu pomoci, je třeba s tím začít co nejdříve, protože jen tak si uchová po celý život kondici a zdraví. První na řadě je přitom strava. Rozlišujeme však 3 úrovně, které by měly být, pokud to člověk myslí vážně, optimální.

- Správná materiální potrava: to znamená nejíst nesprávné jídlo v nesprávnou dobu a v nesprávném vědomí, protože: Jídlo, které konzumujeme, nás bude soudit. /Pozn. JČ - ptejme se svého těla, co je pro něj to pravé a přínosné a hlavně je konzumujme s lehkostí a vděčností/

- Správná psychická potrava: nerozčilovat a nevztekat se, odstranit stres, strach a pocit viny a nezraňovat jeden druhého, ale vesele a klidně kráčet životem. /Pozn. JČ - dovolme si emoce projít a jen je pozorujme, nezamykejme je do těla/

- Správná duchovní potrava: pozitivně myslet, mluvit a jednat, protože nač člověk své vědomí zaměří, tím se také stane. Stejně důležité je i číst, poslouchat a dívat se na správné věci. Zkrátka řečeno: žije-li člověk ve skutečném sebe-vědomí, je a zůstane zdravý. /Pozn. JČ - nejsem příznivcem pozitivního myšlení "za každou cenu", ale opět - pozorujme, měňme, vybírejme si/

Tímto postojem posilujeme svůj psychický imunní systém, a to je klíč k trvalému zdraví. Všichni jsme dnes tím, co jsme si mysleli včera, a zítra budeme tím, co si myslíme dnes.

Inspirace Kurtem Tepperweinem

115 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page