top of page
Vyhledat
  • cernajana

SMLOUVA O ŽIVOTĚ

1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane totéž tělo.

2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.

3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.

4) Obdržíte lekce. Nikdo jiný nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže

přebrat.

5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k vám vrátí zpátky.

6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí.

7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí.

(Ručně připojené změny nemají platnost.)

8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla.

Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.

9) Co je uspokojivé, to určujete vy!

Užitečné pokyny a tipy:

• Není cílem mít na konci života, pokud možno, co nejvíce peněz.

• Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.

• Nemusíte se řídit chybami ostatních.

• Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.

• Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.

• Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.

• Čas je iluze!

• Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve vašem srdci.

Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.

• Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.

• Nikdo vám nemůže odebrat zodpovědnost.

• Násilí nikdy nevede k řešení.

• Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.

• Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.

• Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.

• Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.

• Můžete podat žádost o odpuštění.

• Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.

• Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.

• Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.

• Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.

• Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.

• Snažit se opisovat nemá smysl!

• Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.

• Nejde o to být první.

• Nejde o to vypadat chladně a odměřeně.

• Nikdo ve vaší situaci nevypadá lépe než vy.

Inspirováno neznámým autorem


6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

تعليقات


bottom of page