top of page

CO JE MŮJ DAR, TALENT
A POSLÁNÍ?

V čem je moje jedinečnost?

talent%2C%20dar%2C%20poslani_edited.jpg

SLUŽBY

ROZBOR TALENTŮ A DARŮ

Kdo skutečně jsem "JÁ"? 

Nahlédněte do podstaty svých vrozených genetických dispozic, talentů a darů. Objevte zpátky to, co jste jako děti věděli.  _____________________________________ 

Základní individuální písemný rozbor vašich dispozic, nadání a vloh,

se kterými jste přišli na svět. Popis, který:

 • poodhalí energii a autenticitu Vaší osobnosti 

 • umožní pochopit, jaká je Vaše úspěšná strategie ve vztazích, práci a životě 

 • naznačí životní směr a smysl

 • prakticky poukáže, kde a jak získat přístup k vědomé inteligenci svého těla jako nástroje rozhodování a také nástroje pochopení, co je pro Vaše zdraví a vitalitu přínosné​

 Cena: 3.980,- Kč

...není to o tom, co děláme, ale o energii,

kterou vnášíme do tohoto světa...

jana_cerna_joy_wealth_edited_edited.jpg

PERLA - KVANTOVÝ SKOK PROSPERITY - PÍSEMNÝ ROZBOR

 

*Jak v sobě objevit Perlu vlastní prosperity? *Jak otevřít své vnitřní zdroje a vědění? *Které z vrozených predispozic vedou ke skutečné prosperitě?

Rozbor svou hloubkou zasahuje nejniternější místa našich vrozených kvalit a jemně, a přitom radikálně poukazuje, kde zbytečně uniká životní síla a energie a co brání projevení prosperity.

 • odkrytí daru vnitřního volání /po-"volání"/, které startuje cestu k osobní prosperitě

 • co je nejvíce přínosný typ práce/spolupráce pro mě, který zesiluje prosperitu

 • osobní značka a styl projevu jako můj autentický vnitřní vzkaz světu

 • moje Perla, - poslední dílek skládačky osobní prosperity umožňující kvantový skok k ní ​ 

      Cena:  5558,- Kč​​​ 

jancer_me_as_a_beautifull_lady_looking_into_a_dirty_mirror_try_392fede2-29e5-4589-b43f-400

BOD PŘITAŽLIVOSTI

 

Co je mým BODEM PŘITAŽLIVOSTI, kterým si přitahuji lidi do svého života?

 • Co se mi v mých vztazích neustále opakuje a vrací do života? A co mi to chce říct?

 • Jak můžu změnit nechtěnou chemii svých vztahů do alchymie toho, co chci a jsem ochotná to i uvidět a přijmout? 

Cena: 1.890,- Kč

CESTA CHIRONA 

Co když k Vám promluví Vaše duše?

Písemný popis a rozbor darů vzniklých z našich zranění, která se odkrývají v období takzvaného „Návratu Chiróna“- zlomového bodu života okolo 50. - tého roku. Energetická TÉMATA, kterými můžeme procházet při přechodu do nového cyklu a jejich vliv na směr poslání této životní fáze.

* Vhodné jako doplněk k základnímu Rozboru talentů, darů a poslání, ale možné použít i samostatně. 

* Pro všechny, kdo chtějí po padesátce prožít rozkvět svého života

 Cena: 2.980,- Kč

chiron, post_edited.jpg
426_spi--ci-miminko-3.jpeg

ROZBOR DO KOLÍBKY

aneb Talenty, dary a směr poslání dítěte na celý život.

Písemný rozbor energetického nastavení a vrozených genetických dispozic, talentů a darů dítěte každého věku včetně konkrétních doporučení, jak jej podpořit v jeho autentické energii, aby mohlo naplno rozvinout svůj potenciál.

 • Jaké by to bylo, kdyby rodiče dostali "popis" energetického nastavení a konkrétních talentů a darů svého dítěte?

 • Kdyby už v raném věku zjistili, s jakou energií sem přišlo a jak ji může co nejpřirozeněji využít, aby žilo svůj život na plný potenciál?

 • Co kdyby dostali šanci rozpoznat, jak své dítě co nejlépe podpořit, aby mohlo být samo sebou a žilo své kapacity v co nejvyšším vyjádření?

 

Náhled na to, jakou roli má dítě v tomto životě hrát,

jak   nejpřirozeněji dosahuje výsledků, po kterých touží, 

jaká rozhodování jej vedou ke „správným“ lidem, místům a zážitkům

a  jakými schopnostmi, kapacitami a talenty disponuje.

Cena: 4.200,- Kč

 

VENUŠINA CESTA ANEB VZTAHOVÁ ALCHYMIE

Písemný rozbor kompatibility vztahu.

Vhodný pro všechny typy blízkých vztahů. Základem jste vždy Vy + koho si pro vztahovou analýzu zvolíte, ať už:

 • Vy & partner/ka

 • Vy & dítě

 • Vy & rodič

 • Vy & sourozenec

 • Vy & kamarád/ka ... 

--------------------------------------

 • Co vytváří silný energetický most mezi vámi?

 • Ve kterých oblastech spolu můžete přirozeně spolupracovat, přispívat si a vzájemně doplňovat síly?

 • Co je tou jiskrou, která vás k sobě přitahuje? Co způsobilo intenzivní magnetismus zejména na počátku vztahu? /u partnerského nebo přátelského vztahu/

 • Co se můžete od svého protějšku naučit a co se naopak může učit on od Vás?

 • Co je na tom druhém hodné obdivu a co druhá strana může obdivovat a oceňovat na Vás?

 • Která místa mohou být bolestivá nebo by mohla vést k nedorozuměním či konfliktům a jak v tom s citlivostí proplouvat?

 • V čem je vám spolu dobře, jste si v tom podobní a mohli byste na přátelské vlně souznít?

 

Cena: 3.980,- Kč

Venuše, muž a žena 2.png
408-1_va--z--ka--stoji--ci.jpeg

TRANSFORMACE STRACHU - CESTA KE SVÝM KAPACITÁM. 

 • Chcete začít tvořit něco nového, něco lepšího, něco hojnějšího, mírumilovnějšího a spravedlivějšího pro sebe i svět?

 • Už máte dost nechat se zastavovat pocity úzkosti a strachu?

 

      Vydejte se na vnitřní transformační cestu svými strachy

      a odkryjte obrovský potenciál a krásu, které omezujeme tím, jak se díváme sami na sebe a na svět kolem nás.

___________________

 • Citlivé pojmenování oblastí, ve kterých máte aktivované své vnitřní obavy a strachy, jako základ k jejich překročení.

 • Konkrétní návody a tipy, jak z nich vytvořit hnací motor a motivující sílu a otevřít tak cestu radosti, hojnosti, zdraví a nekonečných příležitostí.

 • Písemné zpracování ve formě pdf k dlouhodobější vnitřní práci.  

Cena: 2.690,- Kč

PROGRAM ŽIJ SVOU JEDINEČNOST

Jak „být sám sebou“ a žít to.​Dovolte si vyjádřit svou jedinečnost a projevit svou zranitelnost, abyste mohl/a konečně vyřešit současnou situaci a nastoupit autentickou cestu svého poslání._____________________________________​Během 3 - 5 setkání poodhalíme:

 • čím si bráníte být „sama sebou“ 

 • co je Vaše „opakující se téma“ v životě

 • jak být víc tím, co chcete Vy, než co chtějí ostatní

 • jak nejít proti sobě, ale k sobě


 • Hodnota: 12.800,- Kč tj. 1.900 Kč / 60 min.Rozbor v ceně.
 • „Náš čas je omezený, tak jím neplýtvejme na to, abychom žili život někoho jiného. Nepodléhejme dogmatu, že máme žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťme, aby v hluku cizích názorů zanikl náš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějme odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“ Steve Jobs
Forest_edited.jpg
kruh květ.jpeg

ZKUŠENOSTI S PRODUKTEM

Jaké mají zákazníci zkušenosti s produktem? K čemu jim písemný rozbor napomohl?

bottom of page