top of page

CO JE MŮJ DAR, TALENT
A POSLÁNÍ?

V čem je moje jedinečnost?

talent%2C%20dar%2C%20poslani_edited.jpg

SLUŽBY

perla 1_edited.jpg

PERLA - KVANTOVÝ SKOK PROSPERITY

- PÍSEMNÝ ROZBOR

*Jak v sobě objevit Perlu vlastní prosperity?

*Jak najít zdroje, které nejsou závislé na okolních podmínkách?

* Které z našich talentů a darů přispívají osobní prosperitě?

Rozbor, který svou obsáhlostí zasahuje do nejniternějších hlubin, kde se rodí perly a který poukazuje na místa, kde nám může unikat životní síla a energie.


 • odkrytí daru svého vnitřního volání /po-"volání"

 • poodhalení, jaký typ prostředí, interakce a spolupráce je pro mě nejpřínosnější

 • co je skutečně moje osobní značka 

 • jaké archetypy provází  a ovlivňují  cestu k prosperitě

 • moje jedinečná osobní Perla prosperity a kvantový skok k ní 

cena: 5 558,- Kč


ROZBOR TALENTŮ A DARŮ

Kdo skutečně jsem "JÁ"? 

Nahlédněte do podstaty svých vrozených genetických dispozic, talentů a darů. Objevte zpátky to, co jste jako děti věděli.  _____________________________________ 

Individuální písemný rozbor vašich dispozic, nadání a vloh,

se kterými jste přišli na svět. Popis, který:

 • poodhalí energii a autenticitu Vaší osobnosti 

 • umožní pochopit, jaká je Vaše úspěšná strategie ve vztazích, práci a životě 

 • naznačí životní směr a smysl

 • prakticky poukáže, kde a jak získat přístup k vědomé inteligenci svého těla jako nástroje rozhodování a také nástroje pochopení, co je pro Vaše zdraví a vitalitu přínosné​

cena: 3.980,- Kč

...není to o tom, co děláme, ale o energii,

kterou vnášíme do tohoto světa...

jana_cerna_joy_wealth_edited_edited.jpg
426_spi--ci-miminko-3.jpeg

ROZBOR DO KOLÍBKY

aneb Talenty, dary a směr poslání dítěte na celý život.

Písemný rozbor energetického nastavení a vrozených genetických dispozic, talentů a darů dítěte včetně konkrétních doporučení, jak jej podpořit v jeho autentické energii, aby mohlo naplno rozvinout svůj potenciál.

 • Jaké by to bylo, kdyby rodiče každého dítěte dostali třebas ještě v porodnici popis jeho energetického nastavení, talentů a darů?

 • Jaké by to bylo, kdyby už v prvních týdnech života svého miminka věděli, s jakou energií se narodilo a jak přirozeně může tuto energii využít, pokud mu to bude dovoleno?


 • Co kdyby od první chvíle uviděli, jak tu malou vzácnou bytost co nejlépe podpořit, aby mohla použít dary, se kterými sem přišla, v jejich nejvyšším vyjádření?

Cena: 4.200,- Kč

CESTA CHIRONA 

Co když k Vám promluví Vaše duše?

Písemný popis a rozbor darů vzniklých z našich zranění, která se odkrývají v období takzvaného „Návratu Chiróna“- zlomového bodu života okolo 50. - tého roku. Energetická TÉMATA, kterými můžeme procházet při přechodu do nového cyklu a jejich vliv na směr poslání této životní fáze.

* Vhodné jako doplněk k základnímu Rozboru talentů, darů a poslání, ale možné použít i samostatně. 

* Pro všechny, kdo chtějí po padesátce prožít rozkvět svého života

Cena: 2.690,- Kč

chiron, post_edited.jpg
408-1_va--z--ka--stoji--ci.jpeg

TRANSFORMACE STRACHU - CESTA KE SVÝM KAPACITÁM. 

 • Chcete začít tvořit něco nového, něco lepšího, něco hojnějšího, mírumilovnějšího a spravedlivějšího pro sebe i svět?

 • Už máte dost nechat se stále válcovat a zastavovat pocity úzkosti a strachu?


      Vydejte se na vnitřní transformační cestu svými strachy

      a odkryjte obrovský potenciál a krásu, které omezujeme tím, jak se díváme sami na sebe a na svět kolem nás.

___________________

 • Citlivé pojmenování oblastí, ve kterých máte aktivované své vnitřní obavy a strachy, jako základ k jejich překročení.

 • Konkrétní návody a tipy, jak z nich vytvořit hnací motor a motivující sílu a otevřít tak cestu radosti, hojnosti, zdraví a nekonečných příležitostí.

 • Písemné zpracování ve formě pdf k dlouhodobější vnitřní práci.  

Cena: 2.690,- Kč

Forest_edited.jpg

PROGRAM ŽIJ SVOU JEDINEČNOST

Jak „být sám sebou“ a žít to.

Dovolte si vyjádřit svou jedinečnost a projevit svou zranitelnost, abyste mohl/a konečně vyřešit současnou situaci a nastoupit autentickou cestu svého poslání.

_____________________________________

Během 3 - 5 setkání poodhalíme:

 • čím si bráníte být „sama sebou“ 

 • co je Vaše „opakující se téma“ v životě

 • jak být víc tím, co chcete Vy, než co chtějí ostatní

 • jak nejít proti sobě, ale k sobě


Hodnota: 12.800,- Kč tj. 1.900 Kč / 60 min.

Rozbor v ceně.

„Náš čas je omezený, tak jím neplýtvejme na to, abychom žili život někoho jiného. Nepodléhejme dogmatu, že máme žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťme, aby v hluku cizích názorů zanikl náš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějme odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“ Steve Jobs

kruh květ.jpeg

ZKUŠENOSTI S PRODUKTEM

Jaké mají zákazníci zkušenosti s produktem? K čemu jim písemný rozbor napomohl?

bottom of page