top of page
Vyhledat
  • cernajana

AUTENTICITA vs. IMAGE

Aktualizováno: 1. 8. 2021

aneb KDY JSME POPRVÉ ZAČALI BÝT, CO NEJSME?


„Kde všude nejsi ochotná uznat všechno (kapacity, talenty a dary), co v sobě máš?

Kde všude ještě prokazuješ druhým, co umíš a dokážeš a kolik energie tě to stojí?"


Nejenom tohleto z Access Consciousness, tentokrát v podání Lucky Haškové, ve mně hluboko zarezonovalo. Jak často se snažíme být někým, kým nejsme. A jak moc to pak dokazujeme nejenom druhým, ale pozor - dokonce sami sobě?


Vždyť na tvorbu IMAGE (tj. něčeho, co nejsme, ale chceme tak vypadat) existují miliony oborů a byznysů, reklamou počínaje a médii a politikou konče.


„Image je to, co člověk potřebuje, aby si druzí mysleli, že je tím, čím by rád byl.“ F.-M. Barwasser


Ale kam jsme se potom poděli MY? Kde je naše autenticita a jedinečnost? Kdo tedy jsem „já“? A co to vlastně znamená to „být sama sebou“?


Jaké jedinečnosti, talenty a dary v sobě nesu? A jak je můžu co nejpravdivěji a nejúčinněji využít, abych žila život, po kterém toužím?Jako děti jsme to věděli, naplno tím žili, nic neřešili, do ničeho se nestylizovali… Jenže jsme brzy přišli na to, že k tomu, abychom získali lásku, pozornost, kontakt…, často dostáváme podmínky: - jak se chovat/jak se nechovat; co dělat/co nedělat; co říkat/co neříkat... „Když budeš (zticha, hodná, poslušná, všechno sníš, zazpíváš, odrecituješ, tohle si oblečeš…), když nebudeš (plakat, vztekat se, odmítat, namítat, sedat si do louže, chodit bez bot…), tak dostaneš... A tak jsme se proměňovali v někoho jiného, přijatelného, patřičného. Někoho, kdo je „dost dobrý“ k tomu, aby mohl být milovaný, přijatý, ceněný. A šlo to dál – v kamarádství, partnerství, práci.


Kde všude jsme se snažili „zapadnout“ tím, že jsme vypnuli kousek sebe a vytvořili image někoho, kým jsme se rozhodli, že máme být, že „je správné“ být, je „dobré“ být?


Vzpomenete si, kdy jste poprvé začali „nebýt sebou“? Kdy jste poprvé šli do něčeho, co bylo podle vás přijatelnější, úspěšnější, účinnější, lepší než VY, až jste se tím začali postupně stávat?

Kdy jste poprvé začali být tím něčím, co jste definovali, že by bylo dobré být a od té doby jste to museli začít dokazovat a prokazovat?


Uvědomme si, že pokaždé, když jsme něčím, čím nejsme, tak ztrácíme sami sebe. Pokaždé, když nasadíme masku zvanou „Image“, nejsme ochotní a ani schopní vidět, jakým darem vlastně jsme. Ztrácíme svou autenticitu, ztrácíme pojem, kdo skutečně jsme, přestáváme být vědomými.


Kdy pochopíme, že si nepotřebujeme na nic hrát, že nepotřebujeme přidávat ani ubírat, jen přijmout a naplno žít?


Podle slovníku AUTENTICITA znamená pravost, hodnověrnost, původnost. Podvědomě všichni toužíme po opravdovosti, po naplněném životě, kdy naše myšlenky, slova a činy vyjadřují, co si skutečně myslíme, co cítíme, co jsme. Pak nacházíme smysl v tom, co děláme, co cítíme a jak se chováme a náš život je v souladu s našimi hodnotami.


Čím víc jsme schopni být sami sebou, tím radostnější a šťastnější a opravdovější život žijeme, tím vědoměji využíváme své talenty a dary a obohacujeme sebe a svět okolo nás.


Autenticita znamená být sám sebou; znát, ocenit a uznat svoje světlo a místa, kde záříme, a také přijmout svoji temnotu a stín. V energetickém rozboru vrozených darů a talentů můžete rozkrýt autentický tzv. „nulový stav“ svých možností, schopností a dispozic, se kterými jste se narodili a poznat, který směr je pro Vaši energii nejvíc přínosný ( jak v práci, vztazích, tak i seberealizaci a naplnění).


  • Pro zábavu si můžete udělat krátký TEST AUTENTICITY podle knížky Stephena Josepha Autenticita – viz dole.

  • A objednat ROZBOR lze na: https://eshop.janacerna.cz

 

TEST: Jste autentická a sama sebou?


Čím více jsme schopni být sami sebou, tím budeme šťastnější. A čím jsme šťastnější, tím více přispíváme k zlepšování těch, kteří nás obklopují. Když se ovšem náš potenciál nenaplňuje, stáváme se stále nešťastnějšími, narušenějšími a hůře fungujeme a větší měrou přispíváme k destruktivním silám světa.


Autentičtí lidé znají sami sebe a své motivace; vlastní svá rozhodnutí a berou na sebe odpovědnost takovým způsobem, že se postaví proti sociálním tlakům a říkají pravdu tak, jak se jim jeví, a v každodenním životě budou k ostatním přistupovat jako transparentní, poctiví a opravdoví. Jste takoví?


Škála autenticity

Ohodnoťte každý z následujících výroků od 1 (vůbec mě nevystihuje) po 7 (velmi dobře mě vystihuje).

1. Myslím si, že je lepší být sám sebou než být populární

2. Nevím, jak se uvnitř skutečně cítím

3. Silně mě ovlivňují názory ostatních

4. Většinou dělám, co mi jiní lidé řeknou

5. Vždy mám pocit, že musím dělat to, co ode mě ostatní očekávají

6. Jiní lidé mě velice ovlivňují

7. Mám pocit, že se příliš dobře neznám

8. Vždy si stojím za tím, v co věřím

9. Ve většině situací jsem věrný/á sobě samému/samé.

10. Cítím se, jako bych ztratila/a kontakt se svým „skutečným já“

11. Žijí podle svých hodnot a názorů

12. Cítím se sám sobě odcizen/a


Sečtěte své odpovědi k otázkám 2, 7, 10 a 12

Hlavní charakteristikou autentických lidí je, že se dobře znají. Aby lidé dosáhli autenticity, musí být otevření zkušenostem tak, aby se vždy mohli něco dovědět o sobě, svých silných stránkách a slabostech, o tom, co mají a nemají rádi, a musí být otevřeni novým prožitkům. Pro mnohé z nás je však skutečné sebepoznání boj. Opakem sebepoznání je odcizení sobě samému. Jen málo lidí se zná tak dobře, že nejsou do jisté míry sami sobě odcizeni. Pokud byl váš skór vyšší než 12, pravděpodobně byste se chtěli znát lépe a často pociťujete alespoň lehce znepokojující pocit, že život není, jaký by měl být. Skóre od 12 níže nejspíš svědčí o vašem pocitu, že se znáte dobře.


Sečtěte výsledek za odpovědi 3, 4, 5 a 6

Patřit sám sobě znamená, že jsme schopni odolávat vnější tlakům a vzít na sebe zodpovědnost za své činy. Jen málokdo z nás je schopen odolávat vnějším tlakům neustále. Pro většinu z nás budou vždy chvíle, kdy se vzdáme a řekneme nebo uděláme věci dle požadavku ostatních, i když to tak nechceme. Pokud jste měli skór vyšší než 12, pravděpodobně pociťujete, že byste rádi byli schopni lépe odolávat vlivům a stát si na svém. Skóre 12 a níže ukazuje, že pravděpodobně máte silný smysl patřit sám/a sobě.


Sečtěte výsledek za odpovědi 1, 8, 9 a 11

Abyste spočítali, jak jste schopni být sami sebou. Pokud je váš výsledek 20 nebo vyšší, jste pravděpodobně osobou, která ví, co má ráda. Jste připraveni si veřejně stát na svém, když potřebujete, a ve většině situací jste schopni být sami sebou. Pokud bylo vaše skóre nižší než 20, je pravděpodobné, že byste rádi byli schopni být více sami sebou.


Ať jste již dosáhli jakýchkoli výsledků, nejsou tyto výsledky navždy vyryté do kamene, jen jednoduše popisují, jak se ve svém životě chováte právě teď. Autenticita není jako barva očí, která zůstane stejná po celý náš život. Je to způsob jak být sám sebou, kterému se učíme a který se může stát obvyklým, ale nakonec ho můžeme změnit, pokud se tak rozhodneme.


120 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page